اف تی سنتر

دوره های استادپایه

نام

بابک مرادی

رزومه

مشخصات استاد

معرفی:

مهندس بابک مرادی

تخصص:

Revit

AutoCAD

3dmax

V-Ray

Photoshop

Illustrator

InDesign

فعالیت های اجرایی:

شرکت MBA Studio

 

تمامی حقوق متعلق به اف تی سنتر می باشد.